Themamiddag winkelcriminaliteit

Donderdag 30 maart 2023 12.30 - 18.00 uur Het West-Indisch Huis, Herenmarkt 99, 1013 EC Amsterdam
Voor iedereen die werkt aan winkelcriminaliteit.

Het is helaas niet meer mogelijk om in te schrijven. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland (PVO AA) organiseert 30 maart a.s. een Themamiddag Winkelcriminaliteit. De thema’s op deze middag zijn winkeldiefstallen, agressie en geweld tegen personeel, ondermijning, overlast in en rondom winkels en overvallen. De themamiddag belooft een interactieve sessie te worden waarbij we onze kennis delen en ervaringen uitwisselen over het terugdringen van winkelcriminaliteit. Welke rol spelen professionals hierbij, nu en in de toekomst?

Iedereen die werkt aan preventie van winkelcriminaliteit is welkom: projectleiders en adviseurs veiligheid, gebiedsmakelaars, winkelstraatmanagers, wijkagenten, toezichthouders & handhavers, securitymanagers en accountmanagers van branche- en ondernemersverenigingen. De bijeenkomst is ook interessant voor diegenen die inzicht willen in de trends en ontwikkelingen van het veranderende winkellandschap en de actuele uitdagingen.

Tot ziens op donderdag 30 maart!

 

Marc Lemmink

Voorzitter Congrescommissie
Accountmanager Ondernemen en Veiligheid Politie Amsterdam

Programma

Marlies Claasen is dagvoorzitter. De Themadag Winkelcriminaliteit bestaat uit een tweetal plenair gedeeltes en vier parallelsessies. Het volledige programma met de aanvangstijden:

11.30 – 12.30 uur
Ontvangst met inlooplunch

Plenaire opening

12.30 – 12.35 uur
Opening
Achmed Baadoud – Voorzitter, MKB Amsterdam

12.35 – 12.45 uur
Interview: maak kennis met PVO
Hester Diemer – Manager Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland

12.45 – 13.25 uur
(H)eerlijke winkelgebieden; voor iedereen winst!
Tony Wijntuin – Mixed-use strateeg, WYNE Strategy & Innovation

13.25 – 13.50 uur
Publiek-private samenwerking en informatiedeling in de strijd tegen mobiel banditisme
René Middag – Landelijk coördinator mobiel banditisme, Politie

13.50 – 14.30 uur
De stem van de ondernemer, maar hoe nu verder?
Een interview naar aanleiding van de uitkomsten van enquêtes Amsterdamse ondernemers binnenstad
Jan Stoeltie – Directeur Vereniging Amsterdam City
Jeroen van Dijken – Directeur belangen en beleid INretail
Martijn Wildeboer – Adviseur Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland
Denise Kos – Eigenaresse Amsterdam Originals
Peter Koopmann, Eigenaar van Health&beauty-X

14.30 – 15.00 uur
Pauze


Parallelsessies

De parallelsessies vinden plaats tussen 15.00 en 15.45 uur. Je kunt kiezen uit één van de vier onderstaande thema’s.

Sessie A
De onzichtbare impact van overvallen en maatregelen

Spreker:
Jeroen Evraets – Corporate Security Advisor, KPN Corporate Security Office

Inhoud
Voor buitenstaanders zijn de gevolgen van een overval op personen of ondernemers beperkt zichtbaar. Deze beperken zich vaak tot zichtbare schade en de omvang en of waarde van de buit. Op basis van onze ervaringen willen we inzicht geven in de onzichtbare impact van overvallen op ondernemingen en personeelsleden die daar werken. Want met de juiste maatregelen zijn overvallen niet te voorkomen maar de onzichtbare gevolgen wel beter te managen.

Sessie B:
Meld Misdaad Anoniem (M.): de wereld van anonieme tips

Spreker:
Marc Janssen – Manager Communicatie

Inhoud
Stel, je weet iets over een misdrijf of dader van een ernstig delict. In de ideaalsituatie meld je dat bij de politie. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend. De stap om daadwerkelijk te melden is soms heel erg groot. Deze workshop neemt je aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in de dilemma’s en overwegingen van melders, de werkwijze van M. en uiteraard de anonimiteit.

Sessie C:
Werk aan de winkel(gebieden), maar hoe bundel je de krachten?

Spreker:
Mick Werkendam – Crowd Manager, Gemeente Amsterdam

Inhoud
In de praktijk heb je in het kernwinkelgebied te maken met diverse partijen met ieder hun eigen visies en uiteenlopende belangen. Sterker nog, ze staan soms op gespannen voet. Gezamenlijk succes komt echter niet vanzelf. Hoe ga je om met barrières en kom je tot een effectieve integrale samenwerking? In deze sessie worden kansrijke inzichten uit de praktijk met je gedeeld.

Sessie D:
Het nieuwe aangifteproces winkeldiefstallen is verwachtingen managen

Spreker:
Edwin Mentink – Projectleider winkeldiefstallen Centrum Noord (CNO) Politie Amsterdam

Inhoud
Het nieuwe aangifteproces levert winst op voor zowel de ondernemer als de politie. Echter de invulling hiervan impliceert wel inspanningen en heldere verwachtingen van beide kanten. Dé oplossing bestaat niet. De ondernemer heeft het druk met de alledaagse business en de gezagsdragers moeten keuzes maken. Hoe creëer je bruggen en kom je tot een win-win situatie die voor beide partijen acceptabele voordelen oplevert? Welke rol hebben betrokkenen en specifiek jij als professional hierin? Deze workshop neemt je aan de hand van praktische voorbeelden mee in de dagelijkse praktijk van verwachtingenmanagement.


Plenaire afsluiting

15.55 – 16.25 uur
Kunstmatige intelligentie in de strijd tegen winkeldiefstal, de eerste ervaringen (met livebeelden)
Rob Viguurs – Managing Director Lumidee BV
Ulbe Keegstra – Eigenaar Clever in Solutions BV
Pieter Hooijschuur – Eigenaar PLUS Lammenschans Leiden

16.25 – 16.35 uur
Samenvatting en afronding
Marlies Claasen – Dagvoorzitter

16.35 – 18.00 uur
Netwerkborrel

Het is helaas niet meer mogelijk om in te schrijven. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.