Bewustwordingscampagne Buitengebied regio Amsterdam-Amstelland van start

In de regio Amsterdam-Amstelland is recent een campagne gestart in het buitengebied om bewoners en ondernemers in dat buitengebied bewust te maken van de risico’s die ondermijnende criminaliteit met zich meebrengt. De campagne heeft als doel te wijzen op de potentiele signalen. De campagne is gestart vanuit het RIEC Amsterdam-Amstelland en wordt gevoerd in samenwerking met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

De campagne wordt online gevoerd en heeft als centrale motto: Je kan maar een keer nee zeggen. De uitingen spreken agrariers en tuinders aan en schetsen een realistische situatie van de werkwijze van criminelen. Bijvoorbeeld het aanbod om voor een groot bedrag contact geld een schuur aan hen te verhuren.

Bewustwording, overweging en activering

De campagne bestaat uit drie fasen: bewustwording, overweging en activering. De eerste fase bestaat uit korte video’s van maximaal vijftien seconden van herkenbare situaties met de vraag ‘wel of niet melden?’ De tweede fase draait om het leren herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit. Een voorbeeld is dat je weet waarop je moet letten wanneer iemand voor een groot cash geldbedrag jouw schuur wil huren. De derde fase in de campagne moet de doelgroep aanzetten tot activering, bijvoorbeeld door te melden bij Meld Misdaad Anoniem.

De campagne loopt tot en met eind november. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Uithoorn zijn de afzender van de uitingen. De campagne is ontwikkeld in de regio Den Haag, maar beschikbaar gesteld voor de genoemde gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland. De regio Den Haag gaat de campagne ook opnieuw inzetten.

(Bron: RIEC Amsterdam-Amstelland)