Najaarsbrief georganiseerde criminaliteit

De minister gaat in de brief aan de hand van de vier hoofdlijnen die zijn gedefinieerd voor de aanpak (voorkomen, verstoren van netwerken en verdienmodellen, bestraffen en beschermen) in op de actuele situatie. De dertien pagina’s tellende brief is te downloaden via de site van rijksoverheid.nl.

Bij de brief hoort een toelichting op de kabinetsaanpak met de belangrijkste speerpunten die tevens kan worden gedownload.