Najaarsnota: tegenvaller van 290 miljoen bij afpakken crimineel geld

Het kabinet heeft naar eigen zeggen een forse tegenvaller omdat minder dan verwacht geld is afgepakt van criminelen. Minister van Financien Sigrid Kaag schrijft dat in 2022 door het uitblijven van grote transacties 290 miljoen euro minder wordt binnengehaald uit het afnemen van crimineel geld en goederen. Het kabinet ging uit van 384 miljoen.

 

Het kabinet moet de komende tijd op zoek naar miljarden euro’s om de financi├źn weer in balans te brengen. De aangekondigde energiesteun drukt zwaar op de begroting. Daarnaast stijgt voor het eerst sinds lange tijd de rente. De overheid moet daardoor ook weer meer voor leningen betalen.

Asiel en verkeersboetes

De Najaarsnota toont aan dat ook de hogere asielinstroom een tegenvaller veroorzaakt van in totaal 431 miljoen euro. Aan verkeersboetes komt dit jaar 86 miljoen euro minder binnen dan begroot. Kaag geeft aan dat de tegenvallers zijn toe te schrijven aan de coronamaatregelen en de hogere brandstofprijzen, waardoor mensen minder vaak te weg opgingen en aan het vervangen van flitspalen en trajectcontroles waardoor die tijdelijk werden uitgezet.

De keerzijde van de medaille is dat op sommige beleidsonderdelen ministeries het geld niet uitgegeven krijgen. Een situatie die zich vooral voordoet bij de begroting van Defensie (748 miljoen, vooral door de krapte op de arbeidsmarkt) en Economische Zaken en Klimaat (391 miljoen, onder meer door achterblijvende uitgaven in de nasleep van de aardbevingen in Groningen).

Uitgaven aan coronakosten omlaag

De uitgaven aan corona zijn met 2,1 miljard euro naar beneden bijgesteld en er is ook minder gebruikgemaakt van het geld dat was uitgetrokken voor de gevolgen van de waterschade vorig jaar in Limburg. De totale geraamde uitgaven die verband houden met de oorlog in Oekraïne komen dit jaar uit op 4,5 miljard euro.