Nieuwsbrief coronacrisis

We kunnen ons voorstellen dat u als ondernemer in deze coronatijd primair bezig bent met de vraag: hoe zorg ik dat mijn bedrijf na de coronacrisis nog bestaat? Criminaliteit is een zorg die u er dan eigenlijk niet bij kunt hebben. Toch vragen we uw aandacht voor een paar veiligheidsissues. Om u zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat u uw energie kunt richten op het ondernemen.

De coronacrisis raakt het bedrijfsleven economisch maar mogelijk ook in de sfeer van criminaliteit. Lege (winkel)straten met winkels en horecagelegenheden die (deels) gesloten zijn. Mensen die minder te besteden hebben of zelfs hun baan verliezen. Verminderde sociale controle op straat doordat mensen thuis zitten en/of werken. Tolerantie van de burgers die op de proef wordt gesteld bij het doen van hun boodschappen. Kortom, de samenleving staat onder druk. En helaas spelen criminelen daarop in.
Vanuit de overheid zijn we op alle fronten actief om de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk te vergroten. De situatie in de stadsdelen, wijken en buurten wordt dagelijks gemonitord. Professionals, waaronder wijkagenten, handhavers en toezichthouders, hosts, stadswerkers, marktmakelaars en meesters, maken continu informatie- en sfeerbeelden en situatierapporten. Zonodig worden op basis hiervan extra maatregelen getroffen. Het is dus van belang dat u elkaar juist in deze periode weet te vinden. Deel uw zorgen, zodat de professionals erop kunnen inspelen. Zo kunnen we ons samen wapenen tegen criminaliteit.

Extra alertheid

Er zijn minder winkels open, waardoor de winkeliers die wel open blijven een groter risico lopen slachtoffer te worden van winkelcriminaliteit. Hierdoor is het nodig extra alert te zijn op verdachte situaties en signalen van overlast. Meldingen kunnen worden gedaan via het meldpunt overlast van de gemeente of bij de politie op 0900-8844 (geen spoed) of via 112 (spoed). Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de plaatselijke wijkagent. Als de naam van de wijkagent niet bekend is, kan informatie hierover worden gevonden via deze link.

Het stadsdeel of de regiogemeente houdt daarnaast zicht op de situatie op straat door de sfeerbeelden die dagelijks worden opgesteld. Aan de hand hiervan wordt bepaald of er in bepaalde gebieden extra toezicht moet worden ingezet.

Cybercriminaliteit in coronatijd

De coronacrisis lijkt juist voor cybercriminelen een goed moment om hun slag te slaan. Daarom zetten we graag de mogelijkheden voor een aantal preventieve maatregelen op een rijtje:

 • Het CCV organiseert een gratis cybercrime webinar voor ondernemers donderdag 23 april a.s. 14-15 uur. Zie deze link voor meer informatie.
 • Gebruik de webapp cybercrime: de app helpt je met het herkennen van cybercrime, welke strafbare feiten relevant zijn en hoe de opsporing van een cybercrimedelict in zijn werk gaat. De webapp kun je hier vinden.
 • Bezoek de website van het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland voor informatie en diverse tips om de veiligheid van uw bedrijf en uw personeel te vergroten.
 • Tips & trucs corona (cyber)crime:
 1. Criminelen maken misbruik van de huidige coronacrisis. Zo gaan diverse phishingmails en/of sms-berichten rond over “bacterievrije betaalpassen”. Daarnaast worden online winkels en thuisbezorgketens ge-ddost. Krijgt u een bericht waarbij u wordt gevraagd iets te doen (uw gegevens invullen, geld geven etc.), ga hier dan niet zomaar op in. Klik niet blindelings op een eventuele link in het bericht. Check eerst goed met wie u te maken heeft.
 2. Voer nooit uw persoonlijke of bankgegevens in op websites die u niet vertrouwt en/of naar aanleiding van een e-mail, sms of chatbericht dat u eigenlijk niet verwachtte te krijgen.
 3. Controleer altijd het internetadres (url) in de adresbalk van uw browser. Bij twijfel, doe het niet.
 4. Ga niet zomaar in op betaalverzoeken van onbekenden, ook (juist) niet als u iets tegen een superlage prijs kunt kopen en u direct moet beslissen en betalen.
 5. Wordt u via een chatapp door een bekende gevraagd om geld, zorg dan dat u eerst op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, ter controle contact hebt gehad.
 6. Laat u niet door onbekenden overhalen om een QR code te scannen met uw telefoon.
Kijk voor meer tips & trucs op de site van de politie.

Site met vragen ondernemers over corona

Amsterdamse ondernemers kunnen via deze website informatie vinden over corona. Bijvoorbeeld welke praktische gevolgen de coronacrisis voor een onderneming heeft en welke steunmaatregelen vanuit de overheid worden aangeboden.

Inbraakpreventie

Ruim 40% van de ondernemers krijgt te maken met inbraak en meer dan 80% van deze inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. De gelegenheidsdief maakt gebruik van de gelegenheid; losliggende opstapjes, zoals pallets of containers, en openstaande ramen of deuren, zijn veelgebruikte inbraakmethoden. De eerste stap bij inbraakpreventie is dan ook zelf goed opletten of bijvoorbeeld containers vast staan en ramen en deuren op slot zijn. Een volgende stap is te zorgen dat de bouwkundige maatregelen op orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan ramen en deuren voldoende inbraakwerend te maken met goed hang- en sluitwerk. Als aanvulling op organisatorische en bouwkundige maatregelen zijn soms elektronische maatregelen noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan een inbraakalarminstallatie, een toegangscontrolesysteem of een beveiligingscamera. Het CCV beheert de meeste regelingen op het gebied van inbraakpreventie. Een van deze regelingen is de Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI) om het inbraakrisico van (bedrijfs)panden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welke (preventie)maatregelen nodig zijn. Het CCV bepaalt het inbraakrisico van de onderneming en stelt vast welke preventieve maatregelen tegen welke zwaarte genomen moeten geworden. De VRKI wordt onder meer gebruikt door verzekeraars en beveiligingsbedrijven. Als de beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, kan een BORG Beveiligingscertificaat worden verstrekt.
Wilt u meer weten over inbraakbeveiliging bedrijfspand of een alarminstallatie bedrijfspand? Zoek een  gecertificeerd BORG beveiligingsbedrijf bij u in de buurt.

Sectorspecifieke coronamaatregelen

Veel ondernemers hebben een manier gevonden om weer aan de slag te gaan. Met richtlijnen voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. In aanvulling op alle goede initiatieven die hiervoor in het land al worden genomen ondersteunt het protocol Verantwoord winkelen ondernemers om de regels op een eenduidige manier te communiceren. Daarnaast nemen winkeliers diverse sectorspecifieke maatregelen, zoals het invoeren van een deurbeleid. De regels luiden als volgt:

 1. Regels hangen aan de buitenkant van de winkel en worden binnen herhaald;
 2. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de winkels, maar ook vóór de winkel;
 3. Geef in winkels het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak;
 4. Lever online bestellingen tot aan de voordeur, niet binnen;
 5. Zorg voor maximale hygiëne, vooral pinterminal;
 6. Haal samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen uit winkel, niet inzetten op beleving;
 7. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.
 1. Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden;
 2. Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken;
 3. Zorg dat de mensen met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat de veiligheid van de klant gewaarborgd is).
 1. Houd 1,5 meter afstand, voor de winkel en in de winkel;
 2. Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel;
 3. Kom niet naar de winkel als je verkouden bent of griepklachten hebt;
 4. Doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan je nodig hebt;
 5. Raak alleen het product aan dat u nodig heeft;
 6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel;
 7. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 8. Online bestelde producten worden geleverd tot de deur;
 9. Gebruik een winkelwagen indien aanwezig.

Mobiele surveillance

Vanuit de Stichting Collectieve Beveiliging Amsterdam voeren wij preventieve mobiele surveillance uit op de bedrijventerreinen in Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Wij doen dat gericht aan de hand van onder andere politie informatie, maar we spelen ook in op de actualiteit. Ons doel is het verbeteren van de veiligheid en het terugdringen van criminaliteit.

Door het coronavirus staan veel bedrijfspanden leeg, zijn er minder mensen in het gebied en stijgt de kans op bedrijfsinbraken. Een reden voor de stichting om hier extra aandacht aan te schenken!

Sinds kort hebben wij een Servicedesk ingericht waar u terecht kunt met al uw vragen. Dit kan telefonisch op: 020- 2141045 of via het e-mailadres: servicedesk@collectieve-beveiliging-amsterdam.nl.

Aangifte

Graag geven we u in deze nieuwsbrief ook informatie die u hopelijk niet nodig heeft: aangifte doen. Want, ook in deze tijd geldt: elke aangifte telt. Alleen met uw aangifte kan de politie gericht de criminaliteit aanpakken, ook, of misschien wel juist in coronatijd.
Aangifte doen kan in de meeste gevallen online. We proberen het u zo makkelijk mogelijk te maken, zie deze site.
De drempel voor aangifte van cybercrime ligt hoog. Soms omdat onduidelijk is of iets wel of niet strafbaar is. Soms ook omdat slachtoffers het een te grote stap vinden om fysiek aangifte te doen op een politiebureau. Om aangifte van cybercrime laagdrempeliger te maken, kunt u ook via de website van de politie nu online aangifte doen van helpdeskfraude, een veelvoorkomende vorm van cybercriminaliteit. Een volgende stap is dat het mogelijk wordt om online aangifte te doen van nog meer vormen van cybercrime.