Nieuwsbrief PVO-AA April 2021

Regeling bedrijvenschade coronarellen

Ondernemers die schade hebben opgelopen door de coronarellen van 23 januari tot en met 28 januari 2021 kunnen in eerste instantie bij hun verzekering terecht. Vergoedt deze de schade niet (volledig), dan komt men mogelijk in aanmerking voor de Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC).

De periode om de tegemoetkoming aan te vragen loopt van 1 april 2021 09:00 uur tot 14 juni 2021 17:00 uur.

WhatsApp-fraude

Bij WhatsApp-fraude of sms-fraude vraagt een familielid of goede bekende u per WhatsApp of sms om op korte termijn een flink bedrag over te maken. Het blijkt echter geen familielid of goede bekende te zijn, maar een oplichter.

Oplichters zijn er vaak heel goed in om u te laten geloven dat ze écht uw dochter, broer of goede vriend zijn. Ze appen of sms’en over uw kinderen, uw werk of iets wat onlangs is gebeurd. De oplichter heeft deze gegevens gevonden op internet: op Marktplaats waar u iets heeft verkocht, op Facebook of bijvoorbeeld LinkedIn. Bent u slachtoffer geworden van Whatsapp-fraude of wilt u weten hoe u deze vorm van oplichting kunt herkennen? Slachtofferhulp Nederland geeft advies. 

Toolkits digitale veiligheid

Om veilig digitaal ondernemen te stimuleren, heeft het Digital Trust Center (DTC) zowel voor brancheorganisaties als voor gemeenten handige toolkits ontwikkeld.
De toolkits zitten boordevol handleidingen, video’s en templates om de bewustwording en weerbaarheid in digitale veiligheid te verhogen. Klik op de links om te bekijken wat uw organisatie uit de toolkit kan gebruiken in de communicatie naar ondernemers.

Ramkraken

Sinds er veel geldautomaten zijn verwijderd of beter beveiligd tegen plofkraken, hebben meer ramkraken op winkels plaatsgevonden. Vooral de winkels in het luxe segment en juweliers lijken het te moeten ontgelden. Het PVO heeft een handreiking opgesteld met tips en adviezen voor ondernemers tegen een ramkraak.

Collectieve horecaontzegging

Horecaondernemers kunnen plegers van criminaliteit en overlast uit hun zaak weren met een horecaontzegging. Bij een collectieve horecaontzegging (CHO) slaan de horeca in een uitgaansgebied de handen ineen: alle deelnemende horeca kunnen dan overlastgevers voor langere tijd de toegang ontzeggen. Wanneer diegene toch de horeca binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk. Het CCV geeft meer informatie.

Digitaal aangifte doen van winkeldiefstal

De politie werkt samen met winkeliers en partners in de strafrechtketen aan vernieuwing van het proces afhandeling van een winkeldiefstal. Dit betekent dat ondernemers minder tijd kwijt zijn om aangifte van winkeldiefstal te doen en dat men beter geïnformeerd wordt over de afloop. Klik hier voor meer informatie over het nieuwe aangifteproces.

Jaarprogramma PVO Amsterdam-Amstelland 2021-2022

Het jaarprogramma van het PVO Amsterdam-Amstelland 2021-2022 is vastgesteld. Klik hier om het jaarprogramma te bekijken. Heeft u vragen over het jaarprogramma? Stuur een mail naar platformveiligondernemen.aa@amsterdam.nl