Nieuwsbrief PVO-AA Februari 2021

Tips bij dreigende ongeregeldheden

Op de PVO website is te lezen hoe u zich als ondernemer kunt voorbereiden op – en kunt handelen tijdens – (dreigende) ongeregeldheden. Ook wordt toegelicht wat u kunt doen in de fase erna. Lees hier Tips voor ondernemers t.a.v. ongeregeldheden.

Signalenfolder ondermijning

Criminelen proberen een slaatje te slaan uit de coronacrisis door ondernemers die het financieel moeilijk hebben “hulp” te bieden. Ze schuwen daarbij bedreiging of intimidatie niet. Ondernemers die eenmaal in de greep zijn van criminelen kunnen zelfs hun bedrijf kwijtraken. Hoe herkent u een ‘foute helper” of andere vormen van georganiseerde criminaliteit in uw winkelstraat en wat kunt u doen? Lees de folder en herken de signalen van ondermijning.

Collectief winkelverbod

Wordt jouw winkelgebied onveilig gemaakt door hardnekkige overlastgevers of winkeldieven? Dan kan een collectief winkelverbod uitkomst bieden. Bij herhaling van een overlastsituatie of een strafbaar feit, kan de overlastgever voor langere tijd de toegang worden ontzegd tot alle deelnemende winkels in het winkelgebied.

Soda

Ondernemers die worden geconfronteerd met criminaliteit en hierdoor schade lijden, kunnen een beroep doen op Service Organisatie Directe Aansprakelijkheidsstelling (SODA). SODA stelt de dader aansprakelijk in opdracht van de benadeelde. Zo wordt de ondernemer schadeloosgesteld en draait de veroorzaker op voor de schade. Sinds 2005 is SODA de bedenker en uitvoerder van de aanpak directe aansprakelijkheidsstelling. Door het succes van deze aanpak zijn inmiddels tonnen aan euro’s overgemaakt aan benadeelde ondernemers. Deelnemers aan de SODA-aanpak ervaren een forse daling in criminaliteit jegens hun bedrijf. Momenteel wordt de SODA-aanpak ook toegepast bij opkopers, verzekeraars en bij overlastgevers in het openbaar vervoer.

Cybercrime

Een cyberincident kan grote gevolgen hebben. Toch is digitale veiligheid bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Ondernemersorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben de handen ineengeslagen en een nieuw instrument ontwikkeld om het Midden- en Kleinbedrijf weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen: de risicoklasse-indeling Digitale Veiligheid.

Trainingen

Het complete scholingsaanbod van het CCV in één oogopslag! Het CCV biedt trainingen en e-learning aan op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Qua inhoud en werkvormen divers, maar altijd praktisch toepasbaar.

Camera’s

Ondernemers en burgers beschermen zichzelf en hun eigendom met camera’s. De overheid zet cameratoezicht in om de veiligheid in de openbare ruimte te handhaven. Bijvoorbeeld in een uitgaansgebied. Geschat wordt dat er in totaal één miljoen camera’s in Nederland zijn. Bij onraad kan door cameratoezicht snel worden ingegrepen. Ook helpen camerabeelden bij de opsporing van criminelen en kunnen de beelden extra bewijsmateriaal leveren. Maar is cameratoezicht altijd effectief? Wanneer voer je cameratoezicht in en wanneer niet? Verhoog de preventieve kracht van uw cameratoezicht. Gebruik bij aanschaf, installatie en onderhoud van het camerasysteem de 9 punten. De 9 punten zijn ook toepasbaar voor publiek cameratoezicht.

Inbraak

Er is een verbeterde versie beschikbaar van de risicoklasse-indeling, VRKI 2.0. Dit is een instrument waarmee een globale risico-inschatting van diefstal en inbraak voor woningen en bedrijven wordt gemaakt. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse een woning of bedrijf valt en de hoogte van deze klasse bepaalt de beveiligingsmaatregelen.

PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen)

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Een inbreker heeft langer de tijd nodig om binnen te komen in een woning of bedrijfspand met een beveiliging volgens de eisen van het Politiekeurmerk.

BORG-beveiligingsbedrijf

Veel ondernemers zijn onvoldoende beveiligd tegen inbraak, terwijl ze fors investeren in andere beveiligingsmaatregelen. Hierdoor hebben criminelen de kans om de bedrijfscontinuïteit te verstoren met grote financiële gevolgen.
Een BORG-beveiligingsbedrijf helpt ondernemers het risico op inbraak te verkleinen.

Portaal Mijnslachtofferzaak geopend

In één opslag alle zaken op een rij. Dat is de opzet van MijnSlachtofferzaak.nl. Het portaal geeft op één plek overzicht en inzicht in de voortgang van de zaak van een slachtoffer.

Winkeldiefstal app

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) is de applicatie RAPP (Registratieve Applicatie Politie Processen) gelanceerd. Vanaf april zal worden gestart met de afhandeling van de meerderjarige first offender winkeldiefstal binnen deze applicatie en zullen winkeliers hieraan voorafgaand nog worden geïnformeerd. De dienst informatievoorziening bij de politie is bezig met een vernieuwingsslag. Zo is er het Programma Vernieuwend Registreren dat twaalf oude registratieve systemen voor handhaving en opsporing vervangt en vernieuwt waaronder BVH en Summ-IT. Dit levert de politie, OM en winkeliers tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering op.

Handelen bij ramkraken

Meerdere ondernemers zijn de afgelopen weken het slachtoffer geworden van een ramkraak op hun winkel/horecazaak. Op de website van het PVO hebben we een aantal tips gezet over welke maatregelen u kunt treffen ter voorkoming van ramkraken. Daarnaast geven wij een instructie wat u kunt doen nadat u onverhoopt het slachtoffer bent geworden van een ramkraak.

Belkaart

Het PVO heeft een belkaart met een telefoonlijst ontwikkeld voor ondernemers. In de telefoonlijst vinden ondernemers en medewerkers alle belangrijke telefoonnummers bij incidenten. De lijst is ingedeeld op urgentieniveau zodat direct te zien valt welke contactpersoon bij welk urgentieniveau past en met wie het beste contact opgenomen kan worden. Ter verduidelijking is gebruik gemaakt van voorbeeldincidenten. De belkaart kan in winkels opgehangen worden, bijvoorbeeld in de personeelskantine of naast de telefoon. Deze belkaart wordt verstrekt via de gebiedsmakelaars. Ook kan deze belkaart gedownload worden via de website van het PVO Amsterdam-Amstelland.

Jaarplan PVO 2021-2022

Het Jaarplan PVO 2021-2022 is opgesteld en wordt 8 maart 2021 ter akkoord voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg. Na akkoordbevinding zal het plan verder met jullie worden gedeeld!

Cyberambassadeurs

MKB’ers lopen een reëel risico om geconfronteerd te worden met digitale gevaren. Vooral nu veel mensen thuiswerken, is het beveiligen van online omgevingen extra belangrijk. En wie kunnen ondernemers beter wijzen op cybergevaren dan ondernemers zelf? Daarom startte het PVO onlangs een pilot om een netwerk op te bouwen met cyberambassadeurs: ondernemers die getraind worden om voor mede-ondernemers adviezen en informatie te geven over digitale veiligheid.