Nieuwsbrief PVO-AA november 2022

Week van de Veiligheid 2022: een terugblik

In De Week van de Veiligheid hebben in meerdere wijken van Amsterdam activiteiten plaatsgevonden. Bewoners hebben kennis kunnen maken met de wijkagent, de werkzaamheden kunnen ervaren van de handhavers van de gemeente en ook wat de gebiedsmakelaars en team Veiligheid van het stadsdeel kunnen betekenen. Daarnaast is een voorlichtingsteam de wijken en gebieden van onze regio ingegaan waarbij er met ruim 600 ondernemers is gesproken over de veiligheid in en rond hun bedrijf. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe website tegen georganiseerde misdaad

Een groot aantal overheidsorganisaties heeft een nieuwe website gelanceerd in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Een website met feiten, cijfers en verhalen uit de praktijk met als centrale thema de aanpak die de deelnemende organisaties voor ogen staat.

De website is bedoeld voor professionals in het veiligheidsdomein, burgers en ondernemers. De georganiseerde criminaliteit verwerft steeds meer een positie in de maatschappij van alledag. Ondermijning, de verwevenheid van onder- en bovenwereld, is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt en sluipenderwijs groeit.

Georganiseerde misdaad heeft impact op de veiligheid en leefbaarheid van de hele samenleving. De nieuw gelanceerde website biedt een overzicht van signalen waaraan je ondermijning kunt herkennen en wat je ertegen kunt ondernemen. Zie www.nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl.

 

Overheid gaat meer kosten vergoeden bij opruimen drugsafval

De landelijke overheid gaat vanaf volgend jaar een groter deel vergoeden van gemeenten of burgers die te maken hebben met gedumpt drugsafval op hun grond. De huidige vergoedingsregeling voldoet vaak niet omdat de kosten (veel) hoger uitvallen dan de compensatie. De Tweede Kamer heeft aangedrongen op een hogere compensatie. Het kabinet komt aan dat verzoek tegemoet. De opruimkosten kunnen vanaf volgend jaar voor een groter deel worden verhaald op de landelijke overheid. Lees hier meer over de vergoeding van de kosten voor opruimen van drugsafval.

Bewustwordingscampagne Buitengebied regio Amsterdam-Amstelland

In de regio Amsterdam-Amstelland is recent een campagne gestart in het buitengebied om bewoners en ondernemers bewust te maken van de risico’s die ondermijnende criminaliteit met zich meebrengt. De campagne heeft als doel te wijzen op de potentiele signalen.

Bedrijfspagina PVO Amsterdam-Amstelland op LinkedIn

Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland heeft een bedrijfspagina op LinkedIn ingericht. Voor de snelle verslaggeving en korte berichtgeving van acties en tips in het veiligheidsdomein, initiatieven op het gebied van publiek-private samenwerking, ervaringen van de andere PVO’s en de mogelijkheid te reageren, te leren en te delen. Volg ons op LinkedIn!