Over Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland

Platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven, de Amsterdam-Amstelland gemeenten (Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel), de politie van Amsterdam en het Openbaar Ministerie (OM).

Deze partijen werken op basis van Publiek-Private Samenwerking aan een veilig ondernemersklimaat door met elkaar doeltreffende en waar mogelijk preventieve veiligheidsmaatregelen te agenderen en te ontwikkelen. Een veilige (werk)omgeving draagt bij aan financieel gezonde ondernemingen, aan een gezond vestigingsklimaat waarin bedrijven, ondernemers en hun personeel kunnen floreren.

Veiligheid ondernemers en personeel

Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland maakt zich sterk voor belangenbehartiging en vraagt aandacht voor actuele kwesties die te maken hebben met de veiligheid van ondernemers en personeel. PVO Amsterdam-Amstelland ondersteunt en adviseert ondernemers en ondernemersverenigingen bij kwesties zoals preventieve maatregelen tegen overvallen, winkeldiefstal, bedrijfsinbraken, cybercrime, horizontale fraude of acties in de openbare ruimte die helpen de omgeving van de ondernemer veiliger te maken. PVO Amsterdam-Amstelland is ook gesprekspartner voor verschillende overheidsorganisaties (o.a. provincie, Ministeries) en via PVO kan bij die partijen subsidie worden aangevraagd voor veiligheidsmaatregelen- en projecten.