Over ons

Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven, de Amsterdam-Amstelland gemeenten (Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel), de politie van Amsterdam en het Openbaar Ministerie (OM).

Samen werken zij aan een veilig ondernemersklimaat door met elkaar doeltreffende en waar mogelijk preventieve veiligheidsmaatregelen te agenderen en te ontwikkelen. Omdat een veilige (werk)omgeving bijdraagt aan financieel gezonde ondernemingen, maar ook aan een gezond vestigingsklimaat waarin bedrijven, ondernemers en hun personeel kunnen floreren.

Het PVO maakt zich sterk voor belangenbehartiging en vraagt aandacht voor actuele kwesties die te maken hebben met de veiligheid van ondernemers en personeel. Daarnaast ondersteunt en adviseert het PVO ondernemers en ondernemersverenigingen bij kwesties zoals preventieve maatregelen tegen overvallen, winkeldiefstal, bedrijfsinbraken, cybercrime, horizontale fraude of acties in de openbare ruimte die helpen de omgeving van de ondernemer veiliger te maken. Het PVO is ook gesprekspartner voor verschillende overheidsorganisaties (o.a. provincie, Ministeries) en via het PVO kan er bij die partijen subsidie worden aangevraagd voor veiligheidsmaatregelen- en projecten.