Rubriek: netwerk van het PVO

Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven, de Amsterdam-Amstelland gemeenten, de politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie. Het PVO maakt zich sterk voor het bevorderen van een veilig ondernemersklimaat. Maar met welke organisaties heeft het PVO zoal contact? Wat beweegt deze organisaties en wat drijft hen om zich in te zetten voor een veiliger ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland? In deze rubriek rondom het netwerk van het PVO interviewen we Cindy Stechweij van CentrumXL.

Amsterdam, juni 2020 – Cindy Stechweij, programmamanager van CentrumXL, is op het moment van schrijven van dit interview vanuit huis aan het werk. De wereld kampt met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 en de gevolgen ervan zijn duidelijk voelbaar voor iedere ondernemer.

Dag Cindy, hoe gaat het met je?
Het gaat goed met me. Ik ben vanuit huis aan het werk en dat gaat heel goed. Vrijwel alle bijeenkomsten gaan gewoon door, alleen nu online en dat werkt fijn. Sterker nog, ik heb nu minder reistijd en kan zelfs meer doen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wennen; je bent de hele tijd thuis waardoor het onderscheid tussen werk en privé af en toe ontbreekt.

Waar kunnen we jou van kennen Cindy?
Ik werk nu sinds een aantal  maanden als programmamanager bij CentrumXL. CentrumXL is in 2012 opgericht als onafhankelijke partij om verbinding te creëren tussen het georganiseerd bedrijfsleven en de gemeente en de publiek-private samenwerking te stimuleren. Hierbij focussen wij ons op een aantal thema’s zoals schoon, veilig, divers, economisch sterk en duurzaam. Ik richt mij specifiek op de Amsterdamse binnenstad en mijn collega Evelien van Damme houdt zich bezig met de straatgerichte aanpak (diversiteit  in winkelstraten) binnen de stadsdelen oost, zuid en west.

Sinds het begin van de coronacrisis organiseren Evelien en ik een wekelijkse kennissessie. Deze sessies hebben primair het doel om verbinding te creëren tussen straten, de ondernemers en de gemeente; juist nu in coronatijden. De doelgroep is dan ook breed; van ambtenaren tot straatmanagers tot bestuursleden van het georganiseerd bedrijfsleven uit alle stadsdelen. Met een gemiddelde wekelijkse deelname van 60 personen lopen deze sessies erg goed. De deelnemers aan deze sessies kunnen mij hiervan kennen..

Onlangs hebben jullie een kennissessie over ondermijning georganiseerd. Wat is hieruit voortgekomen?
Ja, de kennissessie over ondermijning hebben we georganiseerd in samenwerking met Karin Wilschut en Marianne Gerrits van het programma De Weerbare Stad van de Gemeente Amsterdam. Dit was een hele interessante sessie met ruim 70 deelnemers uit elke hoek van de stad, zowel ambtenaar als uit de private sector.

We zijn in detail ingegaan op de rol van de Gemeente Amsterdam binnen ondermijning, nationale- en internationale trends en ontwikkelingen op dit gebied en de invloed van de coronacrisis op ondermijning. Ook hebben we een aantal praktijkvoorbeelden besproken en hebben wemeer inzicht gekregen in wat er wettelijk gezien nodig is om ondermijning aan te pakken. Verder is er besproken dat het proces om signalen van ondermijning goed op te kunnen volgen en een terugkoppeling te kunnen geven, nog verder moet worden geborgd binnen de gemeentelijke organisatie.

Het mooiste resultaat van deze sessie is de verbinding tussen de gemeente en de deelnemers uit de private sector. Zo zijn er contactgegevens uitgewisseld om van en met elkaar verder te leren. Ook zijn er spontane oproepen gedaan tijdens de kennissessie, bijvoorbeeld uit  stadsdeel zuidoost, maar ook via het programma de Weerbare Stad, om ondermijningssignalen rechtstreeks bij hen te melden.

Momenteel focussen jullie je met name op thema’s die corona-gerelateerd zijn. Kan jij iets vertellen hoe het nu gesteld is met de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de ondernemers tijdens deze crisis?
Wij schakelen vooral met de vertegenwoordigers van de ondernemers, zoals straatmanagers en ondernemerscollectieven. Via hen horen we dat de coronacrisis veel zorgen oplevert, onder andere op het gebied van veiligheid. Zo besloten veel winkels in de binnenstad hun deuren te sluiten aan het begin van de crisis, terwijl een klein aantal winkels wel open bleef. De straten bleven leeg van winkelend publiek en het kleine aantal winkels voelde zich een makkelijke prooi voor mensen met verkeerde intenties. Maar ook dreigementen van verhuurders over het betalen van huur in deze periode of aanbiedingen krijgen van personen over grote hoeveelheden cash zorgen voor een onveilig gevoel.

Samen met onze partners proberen we de ondernemers hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen we bijvoorbeeld door de kennissessies, maar er zijn ook meerdere online bijeenkomsten geweest over huurrechten.

Wil je tot slot nog iets met ons delen?
De coronacrisis heeft  veel problemen en zorgen gecreëerd. Toch zien we ook verbinding ontstaan, creativiteit en de wil om hier met elkaar doorheen te komen. Alleen al de grote opkomst van onze kennissessies geeft dit goed weer, er is behoefte om van en met elkaar te leren, want niemand weet hoe deze coronacrisis verdere vormen aanneemt.

Doordat we ons het gesprek faciliteren tussen de gemeente als het bedrijfsleven, wordt het begrip voor elkaar groter. Je leert hoe anderen denken, hoe hard zij werken aan oplossingen en dat iedereen vanuit zijn of haar eigen rol z’n best doet om de belangen van de ondernemers te behartigen. Je begrijpt ook waar knelpunten ontstaan en waarom er soms onbegrip is. Dat geeft ons vanuit CentrumXL weer de mogelijkheid om juist hier voor verbinding te zorgen.

Voor ondernemers is het vooral belangrijk dat hun straatmanager en gebiedsmakelaar goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen de coronacrisis en daar proberen wij in te faciliteren. Donderdag 11 juni om 11.00 uur is de laatste kennissessie uit de coronareeks. Dit wordt een afsluiter met een knal, waar we alle behandelde thema’s nog eens onder de loop nemen. Dit doen we onder andere samen met wethouder Everhardt en dagelijks bestuursleden Ilse Griek (centrum), Sebastiaan Capel (zuid) en Dirk de Jager (zuidoost).

Dat betekent overigens niet dat we stoppen met de kennissessies. Ook na 11 juni gaan we door, alleen op een wat lagere frequentie, waarschijnlijk maandelijks. We krijgen namelijk veel positieve feedback over de sessies, de laagdrempeligheid van deelname en de kennisdeling en verbinding tussen verschillende doelgroepen. Voor ons zijn de sessies makkelijk online te organiseren en we gaan dit dan ook zeker doorzetten!