Rubriek: sleutelfiguren PVO Amsterdam-Amstelland

Platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven, de Amsterdam-Amstelland gemeenten, de politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie. PVO Amsterdam-Amstelland maakt zich sterk voor het bevorderen van een veilig ondernemersklimaat. Maar wie zijn nu eigenlijk de sleutelfiguren van PVO Amsterdam-Amstelland? Wat beweegt hen zoal en wat drijft hen om zich in te zetten voor een veiliger ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland? In deze rubriek van de sleutelfiguren trappen we af met Hester Diemer.

Amsterdam, maart 2020 – Hester Diemer, coördinator van Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland, is op het moment van schrijven van dit interview vanuit huis aan het werk. De wereld kampt met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 en de gevolgen ervan zijn duidelijk voelbaar voor iedere ondernemer. “We zitten in een onzekere periode en staan met z’n allen voor een grote uitdaging”, zegt Hester.

De functie van coördinator vervult Hester met plezier. PVO Amsterdam-Amstelland is doorgaans actief achter de schermen, waarbij Hester zich bezig houdt met het coördineren van activiteiten en projecten rondom veilig ondernemen in de Amsterdam-Amstelland gemeenten. Tijdens de landelijke aftrap van de Week van de Veiligheid die in oktober 2019 plaatsvond in Amsterdam, nam Hester een zichtbare rol in. Op het event waren naast professionals en netwerkpartners op het gebied van veilig ondernemen behoorlijk veel (vertegenwoordigers van) ondernemers aanwezig dus grote kans dat je Hester tegen het lijf bent gelopen. “Ik heb erg veel tijd geïnvesteerd in het voorbereiden van dit evenement maar het resultaat mocht er zijn!”

Als coördinator van PVO heeft Hester twee hoofdtaken. Zo zorgt ze er enerzijds voor dat de programma-organisatie van PVO goed werkt. Dit doet Hester onder meer door actief in contact te staan met de partners van PVO en door voortdurende uitwisseling van informatie. Anderzijds stuurt ze op zichtbare resultaten op het gebied van veilig ondernemen. Dit zijn resultaten voor ondernemers en voor de mensen die vanuit de overheid (gemeenten, politie) werken, de lokale professionals dus. Denk hierbij aan het organiseren van trainingen en cursussen die het veilig ondernemen kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld een training preventie van overvallen, of een training die de ondernemer helpt om te gaan met agressie als hij onverhoopt toch wordt overvallen. “Wij verspreiden ook allerlei tips en adviezen voor veilig ondernemen. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een houten box met informatiemateriaal en gadgets verspreid onder 600 ondernemers in de regio Amsterdam-Amstelland.” Momenteel wordt een informatiemap samengesteld over maatregelen voor veilig ondernemen. Deze map komt hopelijk in april beschikbaar en kan worden meegenomen door een vertegenwoordiger van de gemeente of een wijkagent tijdens een bezoek aan een ondernemer.

Mede dankzij haar opvoeding snapt Hester als geen ander hoe belangrijk het is om ondernemers voor te bereiden op diverse veiligheidsincidenten. “Mijn beide ouders waren ondernemer en ik heb via hen ervaringen meegekregen van incidenten zoals diefstal, overlast en bedreigingen. Deze incidenten zijn gelukkig zeer beperkt gebleven maar hierdoor kan ik me wel voorstellen wat voor impact een veiligheidsincident kan hebben op een ondernemer. Stel je voor als je hele dagomzet wordt gestolen en je een gezin hebt dat hiervan afhankelijk is?”

Een platform als PVO is volgens Hester dan ook erg belangrijk voor de regio Amsterdam-Amstelland. Het platform bewijst zijn meerwaarde als het gaat om het verbinden van de netwerkpartners. Aangezien je in een platform samenwerkt, weet je elkaar snel te vinden en zijn de lijnen kort. Het komend jaar gaan we werken aan een gerichter bereik van de ondernemers voor wat betreft het aanbod aan trainingen, informatie en advies. Tevens willen we meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van ondernemers op het gebied van veiligheid. Hiervoor blijft het platform nauw samenwerken met de branche- en ondernemersorganisaties. Tot slot laat Hester weten dat het erg belangrijk is om via de BIZ-en en ondernemersverenigingen te horen wat er speelt in bepaalde gebieden en hoe bepaalde knelpunten of problemen kunnen worden aangepakt. “Als we PVO goed met deze lokale partijen kunnen verbinden, kunnen we tastbare resultaten gaan neerzetten waar de individuele ondernemer echt wat aan heeft.”