Messenverkoop alleen aan 18+

Het is niet normaal dat jongeren met een mes op zak lopen. Het aantal ernstige steekwapenincidenten onder minderjarigen is nog steeds zorgwekkend hoog. In het actieplan Wapens en Jongeren hebben lokale en landelijke organisaties, waaronder de retail, afgesproken samen het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. Ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid en stoppen daarom met de verkoop van messen aan jongeren.

Wat verstaan we eigenlijk onder een ‘mes’?

Voor vele type messen geldt al een verbod op de verkoop (en het voorhanden hebben) ervan. Het gaat in deze campagne om het stoppen met verkoop van alle andere mogelijke gebruiksmessen aan minderjarigen, zoals zakmessen, broodzagen en schilmesjes.
De vraag is makkelijker gesteld dan het antwoord te geven, omdat een duidelijke definitie van mes lastig is. Belangrijker is om samen de boodschap uit te dragen dat alleen aan 18+ messen worden verkocht

Ondernemers verkopen messen alleen aan 18+

In het kader van het actieplan werkt de overheid aan wetgeving die messenverkoop alleen aan personen van 18 jaar en ouder mogelijk maakt. Dit wetgevingsproces kost veel tijd en daarom nemen winkels en online verkopers nu al vrijwillig hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanaf 2 februari 2022 verkopen zij vooruitlopend op de nieuwe wet alleen nog messen aan personen van 18 jaar en ouder.

Materiaal helpt bij uitvoering

Brancheorganisaties steunen dit initiatief breed en roepen alle (web)verkopers van messen op mee te doen. Begin 2022 start de retail sector met voorlichting in de winkels. Er is een toolkit samengesteld, die ondernemers stimuleert mee te doen en de boodschap ‘messen verkoop alleen aan 18+’ in de (web)winkelcommunicatie ondersteunt.