Handreiking preventie overvallen

Een overval is een ingrijpende gebeurtenis die je als ondernemer liever wil voorkomen. Je kunt verschillende maatregelen nemen om het risico op een overval te verkleinen. Daarnaast zijn er vele adviezen waarmee je de veiligheid van jouzelf en jouw personeel kunt vergroten. In deze handreiking wordt een reeks maatregelen en adviezen benoemd voor verschillende processen in jouw bedrijf.

 

De meeste overvallen vinden plaats vlak voor, tijdens of na het openen en sluiten van het pand. Overvallers kiezen vaak deze momenten om te profiteren van onoplettendheid bij jou of jouw personeel. Een overzichtelijke situatie bij het openen en sluiten, het maken van goede onderlinge afspraken en het onderhouden van contacten in de buurt zorgen ervoor dat je op deze momenten zo min mogelijk kwetsbaar bent. Bekijk de checklist ‘Openen en sluiten van de zaak’ voor preventieve maatregelen waarmee je direct mee aan de slag kunt.

Bekijk de checklist ‘Personeel’ voor preventieve maatregelen waarmee je direct aan de slag kunt:

 1. Open en sluit de zaak altijd met meerdere personen: één sluit af/opent en de ander houdt de omgeving in de gaten.
 2. Bel 112 bij zichtbaar afwijkend gedrag of een verdachte situatie tijdens het openen of sluiten van jouw zaak.
 3. Wees extra scherp op nieuwe leveranciers die vroeg arriveren.
 4. Verander regelmatig de toegangscodes, doe dat sowieso altijd bij de wisseling van personeel.
 5. Controleer bij binnenkomst altijd:
  1. of ramen en deuren intact zijn en goed afgesloten;
  2. of de PIR inbraakalarmsystemen vrij zicht hebben;
  3. of de opnameapparatuur nog correct werkzaam is.
 6. Controleer bij sluiting of iedereen het pand heeft verlaten.
 7. Zorg voor gelijke openings- en sluitingstijden met naastgelegen bedrijven en loop gezamenlijk naar de parkeerplaats.
 8. Zorg voor voldoende verlichting, ook op en rondom parkeerplaatsen.
 9. Zorg ervoor dat de wijkagent en plaatselijke handhavers op de hoogte zijn van uw openings- en sluitingstijden.
 10. Gebruik social media zoals WhatsApp, Instagram, Facebook, Chainels om snel te kunnen schakelen met collega-ondernemers.

Download Checklist

Jouw personeel speelt een belangrijke rol in het voorkomen van een overval. Proactieve werknemers die scherp letten op afwijkend gedrag en op de hoogte zijn van de laatste veiligheidsinstructies vormen vaak een goede verdediging tegen indringers van buitenaf. Vertrouw daarnaast nooit blindelings op je personeel.

 1. Vraag nieuw personeel naar referenties en/of een verklaring omtrent gedrag (VOG).
 2. Maak een veiligheidsplan met daarin een protocol voor de werknemers en bespreek de instructies. Maak duidelijke afspraken met jouw personeel zodat onveilige situaties worden voorkomen.
 3. Praat met niemand over geldzaken, zelfs niet met het personeel.
 4. Oplettend personeel met een proactieve houding richting de klant schrikt mogelijke daders af.

Trainingen

Veel overlast en winkelcriminaliteit kan worden voorkomen door goed getraind winkelpersoneel. Bovendien voelen medewerkers zich veiliger doordat ze zelfverzekerder op de werkvloer staan. Er zijn verschillende trainingen beschikbaar. Voor meer informatie kun je terecht bij PVO Amsterdam-Amstelland.

Zie verder:

  • VR trainingen (CCV) via de ccv app waaronder:
   • Overval op maaltijdbezorgers (Horeca)
   • Bewustwording video overvallen
   • Agressie/ overval op tankstation
  • Groepstraining
  • Trainingen vanuit KHN
  • Vaak bieden de brancheverenigingen/ketens ook trainingen aan.

Download Checklist

Bij de meeste overvallen is de (inhoud van de) kassa het beoogde doel. Preventieve maatregelen moeten er dan ook op gericht zijn om de toegankelijkheid van de kassa zo moeilijk mogelijk te maken. Tegelijkertijd moet het gebruik van de kassa zo zijn ingericht dat zo min mogelijk te halen valt. Dat maakt uw bedrijf een stuk minder aantrekkelijk als doelwit van een overval. Bekijk de checklist ‘Kassa’ voor preventieve maatregelen waar u direct mee aan de slag kunt.

 1. Stimuleer pinbetalingen. Plaats stickers ‘Pinnen ja graag’.
 2. Laat de kassa niet onnodig openstaan.
 3. Zorg dat klanten niet makkelijk bij de kassa kunnen komen. Denk daarbij aan afsluitbare kassa toegangen, een verhoogde toonbank en een afschermkap voor de kassalade.
 4. Zorg ervoor dat er vanuit de winkel altijd goed zicht is op de kassa afhandeling.
 5. Leg een belkaart met daarop 112 en de hulpdiensten onder de kassa.

Tips bij het afromen en afstorten van de kassa

 • Beperk de hoeveelheid direct beschikbaar geld (stel een limiet)
 • Room overtollig geld zichtbaar af voor de klant
 • Gebruik daarvoor bij voorkeur een afroomkluis met inwerpgleuf bij de kassa en plaats een afroombox onder de kassa
 • Bevestig de kluizen stevig
 • Voorzie de kluis met tijdsvertraging van circa 15 minuten of bloktijden
 • Tel het kasgeld altijd buiten het zicht van derden. Bij voorkeur in een afgesloten ruimte
 • Maak de kas op wanneer het bedrijf gesloten is. Doe alle deuren op slot
 • Laat de lege kassalade openstaan om vernieling bij ongewenst bezoek te voorkomen of plaats deze leeg in de etalage
 • Communiceer via een sticker dat er gebruik wordt gemaakt van kluisvertraging
 • Plaats camera’s in de kluisruimte
 • Neem nooit contant geld vanuit de onderneming mee naar huis
 • Geef niemand informatie over voorgenomen waardetransporten
 • Neem contact op met uw bank over waar een afstortmogelijkheid is en vraag ook naar de tijdstippen waarop de automaten open zijn
 • Stort het geld af met meerdere personen
 • Kijk kritisch naar jouw omgeving. Bij zichtbaar afwijkend gedrag of situatie bel 112
 • Hanteer geen vast patroon ten aanzien van het afstorten van geld. Maak gebruik van verschillende tijdstippen en gebruik verschillende routes naar de afstortmogelijkheid. Maak gebruik van Sealbags. Vraag bij de bank naar een vooraankondiging Sealbag stortingen. Verkort zo veel mogelijk de verhandeling bij de afstortmogelijkheid
 • Een veiligere oplossing is geld- en waardetransport. Een waardetransportbedrijf haalt het geld op bij uw onderneming en brengt het naar de telcentrale
 • Een andere optie is het plaatsen van een afstortkluis in de eigen onderneming. In de afstortkluis zit een geldteller. De kluis is eigendom van het geldtransportbedrijf en schrijft het geld automatisch over naar de zakelijke rekening. Zodra je het geld in de afstortkluis doet, is het risico direct voor het geldtransportbedrijf. Als de kluis bijna vol is, komt het transportbedrijf het geld ophalen. Voorbeelden zijn:  Brinks en SmartSafe

Download Checklist

De ideale winkelinrichting nodigt klanten uit om te kopen, maar ontmoedigt tegelijkertijd degenen die jouw winkel als doelwit voor een overval hebben uitgekozen. Zichtbare veiligheidsmaatregelen en een overzichtelijke, ruimtelijke indeling van jouw winkelvloer zijn daarin essentieel. Bekijk de checklist ‘In de winkel’ voor preventieve maatregelen waarmee je direct aan de slag kunt.

Goed getraind winkelpersoneel weet hoe er gereageerd kan worden tijdens een overval en om te gaan met agressie en geweld. Er zijn hiervoor verschillende trainingen beschikbaar, kijk op PVO Amsterdam-Amstelland.

 1. Creëer overzicht door netheid in de schappen en transparantie van ramen en vitrines.
 2. Plaats waar mogelijk en nodig spiegels.
 3. Plaats dure artikelen altijd in het zicht en gebruik kabels met sloten.
 4. Hang kleding om en om aan de haakjes.
 5. Maak gebruik van Track & Trace op artikelen.
 6. Plaats een lengtesticker bij de uitgang van het pand. Deze stickers zijn verkrijgbaar via het PVO Amsterdam-Amstelland.
 7. Stel een (beveiliging)gastheer of gastvrouw aan.

Download Checklist

Hanteer het RAAK-principe

 • Rustig blijven; overvallers komen niet voor mensen maar voor geld.
 • Accepteren; pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat wapens echt zijn.
 • Afgeven; geef wat de daders vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar.
 • Kijken; neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.).
 • Bel 112/Alarmknop.
 • Help omstanders.
 • Zet gebied plaats delict zoveel mogelijk af.
 • Help de professionals zoals politie en ambulance indien gevraagd.
 • Schakel slachtofferhulp in.

Aangifte

Verhalen schade

Je kunt de schade na een overval op een aantal manieren verhalen:

 • Via Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid Soda
 • Via het Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Via Slachtofferwijzer

Wij verwijzen hiervoor naar de website van het CCV.

PVO Amsterdam-Amstelland heeft de handreiking overvallen ontwikkeld. Wij geven hierin tips waarmee je het risico op een overval beperkt en de veiligheid van jouzelf, jouw personeel en je klanten vergroot.

 • Trainingen, tools en informatiemateriaal ter beschikking
 • Scan van onderneming (veilig ondernemen scan) op aanvraag
 • Schouw van het gebied gericht op overvallen op aanvraag
 • Het starten van een Veilig Ondernemen traject. Wij verwijzen hiervoor naar de website van het CCV.