Ik ben slachtoffer van cybercrime. Wat moet ik doen?

Voor het melden van cybercrime kunt u het landelijk telefoonnummer van de politie bellen 0900-8844 om aangifte te doen.

Waar moet u bij aangifte van cybercrime op letten?

 • Zorg dat als u zelf geen aangifte doet, maar uw hostingbedrijf of bijvoorbeeld webbouwer, dat zij een machtiging namens u bedrijf hebben om aangifte te doen.
 • Neem eventuele logbestanden mee (deze bevatten mogelijk sporen, indicaties en bewijzen) en noteer alvast de (contact)gegevens van de aangever.
 • Maak een lijst van de schade:
  • Welke systemen zijn geraakt?
  • Wat zijn de netwerkinfrastructuur en netwerkadressen?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (zoals virusscanners en firewalls) heeft u genomen?
  • Was er een dreigement of waren er andere bijzondere omstandigheden?
  • Wat is de geschatte (economische en imago) schade en hoeveel (persoons)gegevens zijn getroffen?
  • Welke (herstel)acties heeft (of gaat) uw bedrijf ondernomen na het ontdekken van het incident?
 • De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Als bij een cybercrime-incident persoonsgegevens zijn geraakt, kan uw bedrijf verplicht zijn om dit te melden. Raadpleeg hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.