Slachtoffer van cybercrime. Wat moet ik doen?

Voor het melden van cybercrime kun je het landelijk telefoonnummer van de politie bellen (0900-8844) om aangifte te doen.

Waar moet je bij aangifte van cybercrime op letten?

 • Zorg dat als je zelf geen aangifte doet, maar jouw hostingbedrijf of bijvoorbeeld webbouwer, dat zij een machtiging namens jouw bedrijf hebben om aangifte te doen.
 • Neem eventuele logbestanden mee (deze bevatten mogelijk sporen, indicaties en bewijzen) en noteer alvast de (contact)gegevens van de aangever.
 • Maak een lijst van de schade:
  • Welke systemen zijn geraakt?
  • Wat zijn de netwerkinfrastructuur en netwerkadressen?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (zoals virusscanners en firewalls) heb je genomen?
  • Was er een dreigement of waren er andere bijzondere omstandigheden?
  • Wat is de geschatte (economische en imago) schade en hoeveel (persoons)gegevens zijn getroffen?
  • Welke (herstel)acties heeft (of gaat) jouw bedrijf ondernomen na het ontdekken van het incident

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Als bij een cybercrime-incident persoonsgegevens zijn geraakt, kan jouw bedrijf verplicht zijn om dit te melden. Raadpleeg hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.