Wat te doen na een overval?

U bent onlangs overvallen. Dat kan ingrijpend zijn voor u en uw personeel. En misschien is er ook materiële schade. Politie, Slachtofferhulp Nederland en de gemeente ondersteunen u bij het verwerken van de gebeurtenis en bij het beperken van schade. Ze kunnen u bovendien helpen met het herstellen van (het gevoel van) de veiligheid. Zodat u snel weer verder kunt met ondernemen.

Lees de tips in de flyer.