Vastgoedsector aangespoord om misbruik te melden

Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met de private sector en overheden een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Panden kunnen worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen.

De huur en aankoop wordt mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in buurten maar heeft ook impact op de branche zelf. Ondernemers en werknemers kunnen worden geconfronteerd met onveilige werksituaties, intimidatie, oneerlijke concurrentie of schade aan panden.

De campagne vergroot het bewustzijn van vastgoedmedewerkers en biedt een veilige meldplek. Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies. Door onderlinge werkrelaties komen getuigen soms in de knel. Meld Misdaad Anoniem biedt dan uitkomst om criminele besmetting van de branche te voorkomen. In de campagne gaan het meldpunt, private partijen en overheden actief samenwerken door toolkits en artikelen te verspreiden en presentaties te verzorgen. Via een online campagne en e-learning zien mensen waar ze op moeten letten en worden melddrempels verlaagd.

Melden helpt!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. 

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoed Pro, Makelaarsvereniging Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC en tientallen gemeenten.

Meer informatie op de campagnepagina van Meld Misdaad  Anoniem.