Veiligheidsbeleid Amstelveen 2023-2026

De gemeente Amstelveen heeft de regie op de lokale veiligheid. Daarvoor stelt de gemeente iedere vier jaar een Integraal Veiligheidsplan (IVP) op met de prioriteiten voor komende jaren. Speerpunten in het IVP 2023-2026 zijn: het tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, aanpak van digitale criminaliteit en cybercrime en het tegengaan van ondermijning.

Andere aandachtspunten zijn het bevorderen van een veilig ondernemersklimaat, het weerbaarder maken van kwetsbare jongeren en de aanpak van ernstige overlast.

Volgens burgemeester Tjapko Poppens wordt een gezamenlijke, ofwel integrale, benadering op het gebied van veiligheid steeds belangrijker. “We werken altijd al nauw samen met veiligheidspartners zoals de politie en Openbaar Ministerie. In toenemende mate werken we samen met zorgorganisaties zoals de GGZ en Veilig Thuis. Veiligheidsvraagstukken hebben steeds vaker een zorgcomponent en andersom. Denk aan de overlast door personen met verward of onbegrepen gedrag of jongeren die in de problemen raken. Daarnaast zien we veiligheidsvraagstukken complexer worden. Daarom werken we intensiever samen in regionaal verband, zoals in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en het Regionaal informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Bijvoorbeeld bij de aanpak van ondermijning.”

Informatie-gestuurd en wijkgericht werken

Met betere informatiedeling en analyses kan de gemeente haar capaciteit (wijk)gerichter, efficiënter en effectiever inzetten. Dit gebeurt onder meer bij de aanpak van woonfraude, overlast en hennepteelt. Een van de uitgangspunten bij het veiligheidsbeleid van de gemeente is zoveel mogelijk inzetten op preventie. “Maar als het nodig is, treden we op, door handhaving of het opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen,” aldus burgemeester Poppens.

Investeren in preventie

De laatste jaren dalen traditionele vormen van criminaliteit zoals diefstal en overvallen. Tegelijkertijd stijgt de digitale criminaliteit. Denk aan phishing en hacking. Daarom is extra aandacht voor de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime komende jaren noodzakelijk. Samen met de politie investeert de gemeente in bewustwording en het bieden van handvatten aan inwoners en ondernemers om deze vormen van criminaliteit te voorkomen.

Het IVP wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Amstelveen voorgelegd.

(Bron: www.amstelveen.nl)