Vertrouwenslijn afpersing

Wat is de vertrouwenslijn afpersing? De vertrouwenslijn afpersing van NL Confidential is 7 dagen per week van 10.00 – 17.00 uur te bereiken op nummer 0800 2800 200. De vertrouwenslijn afpersing is een onafhankelijke hulplijn die klaar staat voor de ondernemer die zorgen heeft over afpersing.

Het kan daarbij om een fysieke vorm van afpersing gaan maar ook om een digitale vorm (gijzelsoftware/ransomware). De medewerkers van de vertrouwenslijn afpersing kunnen de ondernemer helpen en hem/haar een handelingsperspectief bieden. Het is belangrijk dat ondernemers bij afpersing of dreiging van afpersing hulp zoeken en advies inwinnen bij de vertrouwenslijn afpersing.

Bellen met de vertrouwenslijn afpersing kan ook volledig anoniem. Eventueel kunnen de medewerkers de ondernemer desgewenst in contact brengen met politie en justitie zodat zij zicht krijgen op het delict. De belangrijkste functie van de vertrouwenslijn afpersing is het slachtoffer goede ondersteuning bieden in een lastige situatie door middel van gespecialiseerde en speciaal opgeleide personen.

Waarom is aandacht voor afpersing juist nu belangrijk?

De economische vooruitzichten voor sommige ondernemers zijn momenteel niet best. Vele ondernemers dreigen in financiële moeilijkheden te komen doordat de nacalculatie van de Corona-compensatie, uitgestelde huren en uitgestelde belastingen die betaald moeten worden. Daar bovenop komt dat de energieprijzen, grondstofprijzen en de loonkosten stijgen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende tekorten. Personeel is momenteel schaars. Zo schaars dat ten gevolge van personeelstekort ondernemers niet optimaal kunnen draaien. Horecaondernemers moeten delen van hun terras dicht doen, onderdelen van bedrijven liggen stil, niet alle orders kunnen tijdig worden uitgevoerd enz. De vooraf geschatte omzet wordt daardoor niet gehaald. Financiële instellingen verstrekken minder leningen, ondernemers komen in de knel.

Ondermijnende criminaliteit

Financiële kwetsbaarheid van ondernemers maakt ze kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Deze criminelen beschikken over voldoende financiële middelen en willen – in ruil voor diensten- de noodlijdende ondernemer wel financieel ondersteunen. De ervaring leert echter dat men voor deze ‘hulp’ een dure prijs betaalt. Eenmaal in de greep van deze criminelen, is het moeilijk om afscheid van ze te nemen. Slachtoffers die (fysiek of digitaal) afgeperst worden door criminele groeperingen blijken het meest terughoudend te zijn in het doen van aangifte. Voor een goede aanpak is het uitermate belangrijk dat slachtoffers wel naar buiten durven te treden. De vertrouwenslijn afpersing van NL Confidential vervult hierin een belangrijke rol.

Wat is afpersing?

Wanneer een ondernemer financieel kwetsbaar is, liggen afpersing, bedreiging en intimidatie op de loer. Ook als de beveiliging niet op orde is, is men extra kwetsbaar. Een ondernemer moet zorgen voor weerbaarheid en preventieve maatregelen uitvoeren. Denk daarbij aan het checken van een investeerder, het uitvoeren van digitale updates, beveiliging van bedrijfsinformatie, doorvragen bij diegene die een aanbod doet. Afpersing kan fysiek plaatsvinden of digitaal. Deze situatie kan zeer ernstige vormen aannemen, daarvan zijn helaas al voorbeelden.

De vertrouwenslijn afpersing is mede een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland.