Voorkom winkeldiefstal!

Het is zover, het is de Week van de Veiligheid 2021. De hele week gaan we met ondernemers in gesprek over hoe zij zich beter kunnen weren tegen criminaliteit. Iedere dag wordt een ander thema behandeld. Amsterdam en de omliggende Amstelland gemeenten staan vandaag in het teken van winkeldiefstal.

Door corona was het een uitdagend jaar voor veel winkeliers.  Zo was bijvoorbeeld de solidariteit richting de supermarktbranche groot in de coronaperiode. Want de klanten bleven komen, ondanks dat een deel van hen moeite had met de coronamaatregelen. Het wisselende aantal toegestane klanten in de winkel, looproutes en de 1,5 meter afstand waren zaken die ongewild de aandacht opeisten. Daardoor kan het zo zijn dat diefstalpreventie bij u als ondernemer iets minder aandacht heeft gekregen. Maar gelukkig kunt u zelf met een paar simpele maatregelen al veel doen om winkeldiefstal te voorkomen!

Zorg ervoor dat uw medewerkers zich bewust zijn van de risico’s die er zijn voor de winkel en dat zij hierop kunnen anticiperen. Daarbij zijn de volgende punten essentieel om mee te geven: zorg dat de ingang goed zichtbaar is vanaf de kassa, begroet klanten altijd persoonlijk en maak de etalage niet te vol. Ook is nauw contact met de wijkagent heel belangrijk. Daarnaast maken investeringen in gecertificeerde sloten of een beveiligingssysteem vaak het verschil.

Er zijn diverse (lokale) initiatieven om winkeldiefstal tegen te gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de kartonnen politieman in een supermarkt in Amsterdam. De replica heeft een preventieve werking op mensen met een verkeerde intentie bij het zelfscanplein.

Kijk voor meer tips tegen winkeldiefstal elders op onze website. Bekijk ook de videovan de eigenaar van een sportwinkel, waarin zij vertelt over haar ervaring met winkeldiefstal.