Wat doet PVO Nederland?

Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland is een van de tien PVO’s die Nederland rijk is. Publiek-Private Samenwerking in alle regio’s om te werken, te assisteren, te adviseren en te ondersteunen aan en voor een schoon, heel en veilig Nederland. Kortom: een veilig ondernemersklimaat.

Heb je als ondernemer behoefte aan een cybertraining voor jouw medewerkers? Wil je op jouw bedrijventerrein meer veiligheid ? Wil je veilig ondernemen in het buitengebied. De video vertelt je in een notendop wat Platform Veilig Ondernemen Nederland in jouw regio kan betekenen.