Toolkit Week van de Veiligheid 2021

Van 11 t/m 17 oktober is het de Week van de Veiligheid. In de Amsterdam en de omliggende Amstelland gemeenten staat deze week in het teken van veilig ondernemen in een post-corona tijdperk. Want we begrijpen allemaal dat veilig ondernemen niet hoog op de prioriteitenlijst stat wanneer je als ondernemer het afgelopen jaar (financiële) schade hebt geleden. Criminelen weten dat ook! Daarom is het van groot belang om zo veel mogelijk ondernemers weten wat zij tóch kunnen doen om zich te weren tegen criminaliteit.
De week is opgedeeld in speciale dag-thema’s. Het PVO stelt iedere dag communicatie te beschikking, waarin een ondernemer aan het woord komt en meer informatie en tips gegeven worden. Alle middelen worden hieronder – alvast – ter beschikking gesteld, zodat u zich kan voorbereiden op de Week van de Veiligheid.

Social Media Posts

In onderstaande download vindt u teksten die u kunt gebruiken om – via Twitter, Facebook en LinkedIN -ondernemers uit Amsterdam-Amstelland tijdens de Week van de Veiligheid te informeren over de wijze waarop zij zichzelf, hun personeel en klanten kunnen beschermen tegen criminaliteit. Iedere dag wordt een speciaal thema behandeld. Wij roepen u op iedere dag een bijpassend bericht op Social Media te plaatsen. Wij doen hierbij enkele tekstsuggesties. Bent u niet iedere dag in de gelegenheid om een bericht online te zetten? Maak het uzelf gemakkelijk en plan alvast de berichten in via de plan-tools van de verschillende kanalen!

Download social media posts Week van de Veiligheid