Werk belangrijk bij lokale aanpak ondermijning

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar de de rol van werk in de lokale aanpak van ondermijning. Het rapport is opgesteld om te onderzoeken hoe werk als beschermingsfactor tegen ondermijnende criminaliteit door gemeenten beter kan worden ingezet.

Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat nodig is om te realiseren dat het thema ‘werk’ expliciet(er) en volledig(er) deel uitmaakt van de preventieve aanpak van ondermijning door gemeenten, met aandacht voor de bredere uitvoeringspraktijk en de samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen die zich bezighouden met veiligheid en werk en inkomen.

De vraag die daarbij centraal stond/staat: hoe kunnen gemeenten de samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Werk & Inkomen vormgeven, zodat werk een essentieel en substantieel onderdeel wordt van de preventieve aanpak van ondermijning? Het rapport wordt gebruikt om met gemeenten hierover verder het gesprek aan te gaan.

Gemeenten kunnen werk beter inzetten om ondermijnende criminaliteit preventief tegen te gaan wanneer binnen een gemeente beter samen en outreachend wordt gewerkt, vaak op het gebied van werk en inkomen. De verbinding met lokale ondernemers is ook een belangrijke factor. De conclusie in het rapport luidt dat een aantal gemeenten dat al in de praktijk brengt. De gemeente Amsterdam is in het kader van het onderzoek ook geinterviewd. Het volledige rapport kan worden gedownload op Rijksoverheid.nl.

(Foto: PVO Oost-Nederland.nl)