Workshop: omgaan met verwarde mensen in uw winkel

Hoe ga je om met klanten met verward gedrag? Deze vraag staat centraal bij het project ‘Het gezicht van de zorgzame buurt’. Tot eind 2021 organiseren we ontmoetingen tussen getrainde ervaringsdeskundigen en mensen uit de lokale detailhandel. Tijdens deze workshops delen ervaringsdeskundigen het verhaal achter hun gedrag, als het psychisch even minder goed met ze gaat en worden tips gegeven over hoe je mensen met verward gedrag het beste kunt aanspreken. Ook krijg je informatie over hulp- en ondersteuningsmogelijkheden in de buurt. 

Door het verminderde aanbod van bedden in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) zijn mensen met verward gedrag zichtbaarder geworden op straat. Het is voor buurtbewoners meestal niet duidelijk hoe dat gedrag ontstaat, en dat het over het algemeen ongevaarlijk is. Daarnaast weten ze vaak niet, hoe ze het beste kunnen reageren. 

Verbinding aangaan

Projectleider Dorine van Lennep van Cliëntenbelang, benadert winkeliers en kleine ondernemers in de gemeenten Amsterdam, Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer, Ouder-Amstel en Diemen om ze over de workshops te informeren. Dorine: “ We willen de verbinding aangaan door middel van ontmoetingen. Dan komen de verhalen van de ervaringsdeskundigen nog meer binnen bij de winkeliers. Tot nu toe zijn de deelnemers onder de indruk van de verhalen en tips die ze van de ervaringsdeskundigen te horen krijgen. Ook geven we mee waar lokaal ondersteuningsmogelijkheden (buurtteams, maatschappelijk werk) zijn, mocht je externe hulp willen inschakelen.” 

Bewust winkelpersoneel met een realistisch beeld 

Dorine: “Het is niet onze bedoeling om winkeliers op te leiden als hulpverlener, maar als een bewuste medewerker die een realistisch beeld heeft van mensen met verward gedrag. De durf om een gesprek aan te gaan, is vaak voldoende om iemand het gevoel te geven dat hij gezien wordt en kan iemand al een eindje op weg te helpen. Je kunt ook een zorgprofessional inschakelen. Dat kan een melding bij de politie helpen voorkomen.” 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gratis workshops voor winkeliers en wanneer en waar ze plaatsvinden? Mail dan naar d.vanlennep@clientenbelangamsterdam.nl of bel 020 2030 78 55